Kartåsens återvinningscentral

Till Återvinningscentralen kan du som privatperson och boende i Lidköpings kommun lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Hushåll kan även lämna förpackningar kostnadsfritt. Verksamheter kan lämna visst grovavfall mot betalning.

Öppettider

07.00 till 19.00 idag

Företag och verksamheter

Du som företagare kan lämna avfall på Kartåsens avfallsanläggning. På anläggningen utför vi så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi ser till att ditt avfall hanteras på bästa sätt, till exempel omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller materialåtervinns till ny råvara till industrin. Avfall som inte kan förädlas har vi möjlighet att deponera som icke farligt avfall.

Karakterisering krävs för att lämna till deponi

För att lämna avfall till deponi ska Avfallsdeklaration och karakterisering görs via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kvittens samt dokumentation lämnas till ansvarig förman på Kartåsens avfallsanläggning.

Följande avfall kan verksamheter lämna på Kartåsen mot avgift.
Alla priser är exkl. moms

Skriv tabellbeskrivning här

Avfall

Pris/ton eller antal

Asbest och eternit

870 kr/ton

Asfaltskakor

580 kr/ton

Aska

987 kr/ton

Avfall för sotering

1 256 kr/ton

Behandlat trä för flisning

0 kr/ton

Betongblock > 60 cm

860 kr/ton

Betongblock < 60 cm

670 kr/ton

Borrkax

250 kr/ton

Brännbart avfall

915 kr/ton

Deponirest

910 kr/ton

Foderkompost

550 kr/ton

Förorenade jordar /
marksanering ewc-170504

250 kr/ton

Förorenade material /
marksanering asfalt ewc-170302

250 kr/ton

Gips

700 kr/ton

Hantering av skrymmande föremål 3 m3 och över

650 kr/ton

Hantering av skrymmande föremål upp till 2 m3

400 kr/ton

Hantering av skrymmande byggnadsavfall

720 kr/ton

Inert material

370 kr/ton

Kompostmaterial

410 kr/ton

Avfall från ledningsspolning

495 kr/ton

Metallskrot

0 kr/ton

Obehandlat trä för flisning

0 kr/ton

Olja halvfat

155 kr/st

Olja helfat

310 kr/st

Ris för flisning

50 kr/ton

Avfall från rännstensbrunnar / sandfång

295 kr/ton

Stubbar

610 kr/ton

Tegel

600 kr/ton

Tryckimpregnerat

1 295 kr/ton

Wellpapp

0 kr/ton

Verksamhetsavfall

790 kr/ton

Värmepump freon

700 kr/st

Publicerad:

Senast uppdaterad: