Kartåsens återvinningscentral

Till Återvinningscentralen kan du som privatperson och boende i Lidköpings kommun lämna ditt sorterade grovavfall, elavfall och farligt avfall. Hushåll kan även lämna förpackningar kostnadsfritt. Verksamheter kan lämna visst grovavfall mot betalning.

Öppettider

07.00 till 20.00 idag

Företag och verksamheter

Du som företagare kan lämna avfall på Kartåsens avfallsanläggning. På anläggningen utför vi så gott som alla förekommande tjänster inom avfallshantering. Vi ser till att ditt avfall hanteras på bästa sätt, till exempel omvandlas till fjärrvärme genom förbränning eller materialåtervinns till ny råvara till industrin. Avfall som inte kan förädlas har vi möjlighet att deponera som icke farligt avfall.

Karakterisering krävs för att lämna till deponi

För att lämna avfall till deponi ska Avfallsdeklaration och karakterisering görs via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kvittens samt dokumentation lämnas till ansvarig förman på Kartåsens avfallsanläggning.

Följande avfall kan verksamheter lämna på Kartåsen mot avgift.
Alla priser är exkl. moms

Följande avfall kan verksamheter lämna på Kartåsen mot avgift.

Avfall

kr / Ton

Pris/ton eller antal

Verksamhetsavfall

kr / Ton

987,5

Avfall för sortering

kr / Ton

1 570

Deponirest

kr / Ton

1 156,25

Kompostmaterial

kr / Ton

512,5

Asfaltkakor

kr / Ton

743,75

Aska ej värmeverket

kr / Ton

1 252,5

Gips återvinning

kr / Ton

875

Stubbar

kr / Ton

762,5

Tryckimpregnerat

kr / Ton

1 618,75

Metallskrot

kr / Ton

0

Asbest & eternitavfall

kr / Ton

1137,5

Inert material

kr / Ton

462,5

Tegel

kr / Ton

768,75

Borrkax

kr / Ton

312,5

Wellpapp

kr / Ton

0

Betong till sluttäckning

kr / Ton

312,5

Trä till flisning in

kr / Ton

125

Vit flis till flisning

kr / Ton

0

Ris till flisning

kr / Ton

0

Gjuterisand

kr / Ton

462,5

Ledningsspolning

kr / Ton

618,75

Rännstensbrunnar / sandfång

kr / Ton

368,75

Förorenade jordar /

marksanering ewc-17 05 04

För att lämna förorenade material krävs avfallsdeklaration och analysrapport. Kontakta 0510-77 00 30 för mer information och pris.

Förorenade material /

marksanering asfalt ewc-170302

För att lämna förorenade material krävs avfallsdeklaration och analysrapport. Kontakta 0510-77 00 30 för mer information och pris.

Värmepump tömning

Kr/styck

0

Hantering skrymmande föremål

3 kbm och över.

Kr/styck

812,5

Hantering skrymmande föremål

upp till 2kbm.

Kr/styck

500

Publicerad:

Senast uppdaterad: