Komposittekniker

Många företag som använder kompositer har inte möjlighet utvecklas i takt med efterfrågan. För att möta behovet krävs utbildad personal med både teoretisk och praktisk kunskap.

Ansökningstider

Det går inte att söka utbildningen/kursen just nu.

Utbildningstid: september, 2021 - juni, 2023
Kommande programstarter: september 2022
Studieorter: Lidköping och Varberg

Beskrivning av programmet

Kolfiber är en av de mer kända kompositerna och den globala efterfrågan på kolfiber har ökat kraftigt. Fordons- och vindkraftsindustrin kommer att stå för närmare hälften av efterfrågan men även branscher som flyg-, försvars-, sport-, och byggindustrin förväntas öka sin användning.

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för branscher som använder kompositer i sin produktion. Speciellt behövs kompetens med praktisk kunskap för att företagen ska kunna utvecklas i takt med det ökade behovet.

 • Ett urval av utbildningens kurser:
 • CAD-konstruktion, 20 yhp
 • Examensarbete, 30 yhp
 • Konstruktion- och designmetodik, 45 yhp
 • Kostnadskalkylering, 10 yhp
 • LIA 1,20 yhp
 • LIA 2, 30 yhp
 • LIA 3, 60 yhp
 • Livscykelanalys, 10 yhp
 • Materiallära, 30 yhp
 • Produktionseffektivitet, 25 yhp
 • Projektledning, 10 yhp
 • Tillverkning av avancerade härdplastkompositer, 25 yhp
 • Tillverkning av avancerade termoplast- och biokompositer, 15 yhp
 • Tillverkning av kortfiberkompositer, 15 yhp
 • Tillverkningsprocesser för kompositer del 1, 20 yhp
 • Tillverkningsprocesser för kompositer del 2, 25 yhp
 • Tillämpad matematik, 10 yhp

Genomförande

Du läser utbildningen på distans med sändning från Campus Varberg. Några obligatoriska träffa i Varberg ingår.

Utbildning är på 400 yhp-poäng vilket motsvarar 2 år och ges på heltid. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Komposittekniker | Yrkeshögskoleutbildning | Studera (varberg.se) Länk till annan webbplats.

Vad kan jag jobba som?

 • Efter avslutad utbildning kan du:
 • Driva projekt efter egenupprättade aktivitetsplaner och uppskatta graden av rimlighet mellan experimentella och teoretiska resultat.
 • Identifiera och lösa hållfasttekniska problem.
 • Arbeta i olika maskinsystem och datoriserade program vid produktion och bedömning.
 • Göra beräkningar i problemlösningssyfte.
 • Hantera design-rit och konstruktionsverktyg så som CAD och kommunicera funktion- och företagsprofil genom design och form.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Broberg

Tel: 0510-770938

E-post: Johanna.Broberg@edu.lidkoping.se