Företagare och Covid-19

Här har vi samlat viktig information och länkar till nationella, regionala och lokala åtgärder för att hjälpa näringslivet under Covid-19.

Information från Lidköpings kommun

Under fliken information från Lidköpings kommun kan du läsa om de lokala insatserna. Saknar du något på sidan eller vill tipsa oss, är vi tacksamma om du kontaktar oss på Näringslivsenheten.

Ytterligare åtgärder riktade till närings- och föreningslivet med anledning av coronapandemin träder i kraft

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2021, att införa ytterligare åtgärder för att stödja närings- och föreningslivet med anledning av pågående coronapandemin.

Här följer en sammanfattning av åtgärderna

Möjliggöra senarelagd betalning av avgifter inom områdena livsmedel, miljö och hälsa

Åtgärden syftar till att senarelägga fakturering av fasta och löpnade avgifter inom angivet område för att förbättra likviditeten hos näringsidkarna. Fakturorna kommer ställas med sista betalningsdag 31 oktober 2021. Kommundirektören får i uppdrag att verkställa denna åtgärd.

Ge möjlighet till anstånd för betalning av fakturor riktade till näringsidkare och föreningsliv

Åtgärden innebär förlängd betalningstid till 90 dagar mot ordinarie 30 dagar. Gäller fakturor utställda från kommunen under perioden 15 februari – 30 september 2021. Syftet med åtgärden är förbättrad likviditet hos näringsidkare och föreningar. Kommunstyrelsen beslutar att för egen del vidta denna åtgärd och uppmanar samtliga berörda kommunala nämnder och bolag, att utifrån sin specifika verksamhet vidta samma åtgärd.

Förkortad betaltid till kommunens leverantörer

Åtgärden innebär att leverantörer kan anmäla kortare betaltid från gängse 30 dagar till 15 dagar. Beslutet gäller fakturor inkomna till kommunen under perioden 15 februari – 30 juni 2021. Syftet med denna åtgärd är förbättrad likviditet hos leverantörerna. Kommunstyrelsen beslutar att vidta denna åtgärd.

Aktiviteter för att skapa förbättrade förutsättningar till försäljning av varor och tjänster

Åtgärden syftar till förbättrade förutsättningar till affärer och följande önskemål har kommit in från näringsidkare.

  • Kampanjer i samarbete med berörda näringar
  • Vidareutveckling av industrinätverket
  • Stora guldjakten – kommunen placerar ut 1000 presentkort runt om i kommunen för invånare att leta efter.

Åtgärder under denna punkt hanteras och planeras av näringslivsenheten på Lidköpings kommun.

Efterskänka avgifter för serveringstillstånd

Åtgärden syftar till att sänka kostnader för restaurangnäringen genom att inte belasta den med denna årliga kostnad. Åtgärden är remitterad till miljö- och byggnämnden för yttrande och tas upp igen på ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde den 22 februari, inför prövning i kommunfullmäktige.
Samtliga åtgärder är framtagna i dialog med näringslivets företrädare vilket per definition gör dem relevanta för dem de är ämnade för.

Samlad information från myndigheter och organisationer finns på Verksamt.se
Klicka här för att komma till hemsidan Länk till annan webbplats.

ALMI

Samlad information med anledning av coronaviruset finns på Almis hemsida Länk till annan webbplats.

Almis nya brygglån, läs mer här Länk till annan webbplats.

Betalningssvårigheter

Har du betalningssvårigheter eller söker finansiering på grund av coronaviruset? Mer information här Länk till annan webbplats.

Anstånd med skatter och avgifter. Läs mer på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Saknar du någon länk eller vill tipsa om något så hör gärna av dig till oss!

På Verksamt.se finns samlad information och hänvisningar för dig som är arbetsgivare om vad som gäller om du har anställda och ditt företag påverkas av coronaviruset.

Klicka här för att komma till verksamt.se Länk till annan webbplats.

Rekommendationer och information från Folkhälsomyndigheten

Det här kan din verksamhet göra. Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Från och med den 6 april kan du som arbetsgivare få sänkta arbetsgivaravgifter för maximalt 30 av dina medarbetare.

Läs mer på verksamt.se Länk till annan webbplats.

FöretagsAkuten i Skaraborg finns här för att stötta dig som är småföretagare, såväl nystartad som väletablerad.
FöretagsAkuten erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning med anledning av att det nya Coronaviruset Covid-19 snabbt skapat allvarliga konsekvenser. Läs mer på kommunalförbundets hemsida Länk till annan webbplats.

Regeringen förlänger de statliga krisstöden till företag som drabbats av kraftiga intäktsbortfall på grund av coronapandemin. Många fastighetsägare får frågor från lokalhyresgäster om vilka stöd som finns. Här har vi listat de statliga stöd som företag kan söka för att stärka ekonomin.

De skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats. eller andra corona-restriktioner innebär inte i sig att lokalhyresgäster har någon juridisk rätt till hyresreduktion. Lokalhyresgäster som anser sig drabbade kan således inte sluta betala hyran eller ensidigt välja att endast betala en del av den avtalade hyran. Läs mer på Fastighetsägarnas hemsida Länk till annan webbplats.

Lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen började gälla 1 juli 2020. I anslutning till lagen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd [HSLF-FS 2020:37] om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen) Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: