Pressmeddelanden

Mar 03, 2021

Jonny Palmkvist utsedd till t.f. förvaltningschef med ansvar för barn och skola

Mar 03, 2021

Kvarteret Skäran står inför en utveckling in i framtiden.

80 bostäder ska bli 350 - Kvarteret Skäran, utmed Esplanaden, står inför en utveckling...

Feb 22, 2021

Nya webbplatser i Lidköpings kommun 23 februari

Nya webbplatser i Lidköpings kommun från 23 februari....

Feb 15, 2021

Korrigering av tidigare nyhet gällande ny HR-chef

Korrigering av pressmeddelande. I tidigare utskickat pressmeddelande om HR-chef i Lidköpings kommun framkom ett fel...

Feb 08, 2021

Ytterligare åtgärder riktade till närings- och föreningslivet med anledning av coronapandemin träder i kraft

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2021, att införa ytterligare åtgärder för att stödja närings- och...

Feb 05, 2021

Vinterkalaset 2021

Vinterkalaset 2021 blir digitalt med ett utbud av förinspelade kulturprogram. Vi bjuds musik, föreläsningar och...

Feb 05, 2021

Inbjudan till presskonferens - nya utbildningar på Campus Västra Skaraborg

Inom tillverkningsindustrin i Skaraborg finns ett stort rekryteringsbehov och delar av branschen har svårt att...

Feb 04, 2021

Socialnämnden visar på ett överskott med 2,3 miljoner kronor för år 2020

Överskottet kommer bland annat från nedläggning av internt HVB, låga kostnader inom missbruks- och beroendevården...

Feb 03, 2021

Detaljplaneförslag för nytt bostadsområde i Vinninga

Feb 02, 2021

Granskning av hanteringen av covid-19 på äldreboenden i Lidköping

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat medicinsk vård och behandling till äldre personer...

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: