Risker och säkerhet

I Sverige har vi har en grundläggande princip om att varje enskild person har det primära ansvaret eller skyldigheten att skydda sitt liv, sin egendom och inte orsaka olyckor. Genom lagen om skydd mot olyckor har man som privatperson också en skyldighet att vid brand eller annan olycka varna andra som befinner sig i fara och vid behov tillkalla hjälp.

Säkerhetsinformation för privatpersoner

När det gäller risker och säkerhet vill vi tipsa om webbplatsen DinSäkerhet.se som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson. Webbplatsen ger tips på hur du själv kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö. Webbplatsen ger dig också redskap för att kunna agera på rätt sätt när olyckan eller krisen är framme. Här finns också tips om krisberedskap, det vill säga hur du ska kunna klara dig utan viktiga samhällsfunktioner som exempelvis vatten, värme, el och transporter under en kortare tid.

Brandsäkerhet hemma

Vi vill trycka på tre viktiga saker när det gäller brandsäkerhet i bostäder.

  • Se till att bostaden är försedd med brandvarnare. Om du sover eller befinner dig i en annan del av bostaden, än där det börjar brinna, kan brandvarnare hjälpa dig att upptäcka branden i ett tidigt skede. Brandvarnare ska vara CE-märkta och testade enligt SS-EN 14604. Placera och testa brandvarnarna enligt de bruksanvisningar som följer med vid köpet.
  • Se till att du har utrustning för att släcka en brand. Med en 6 kg pulversläckare har du goda förutsättningar att släcka en eventuell brand i din bostad. De pulversläckare du köper bör minst vara av effektivitetsklassen 43A 233B C. Förvara brandsläckaren i anslutning till en ytterdörr - då vet du att det finns en säker reträttväg om släckförsöket skulle misslyckas.
  • Se till att bostaden har lätt öppningsbara dörrar och fönster för utrymning så att du kan sätta dig i säkerhet i händelse av brand. Bor du i ett flerbostadshus bör du tänka på följande:
    Om det brinner i din lägenhet - lämna lägenheten och stäng lägenhetsdörren. Genom att stänga dörren förhindrar du brand- och rökspridning till trapphuset och övriga lägenheter.
    Om det brinner på annan plats i fastigheten - gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Stanna kvar i din lägenhet och håll lägenhetsdörren stängd. Normalt står en lägenhet emot brand i 60 minuter. Larma SOS Alarm på larmnummret 112 och invänta hjälp av oss på balkongen eller vid ett öppningsbart fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: