Prövning

En elev som går i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning.

Prövning om du är elev i gymnasieskolan

Du har fått betyget F eller saknar betyg på kursen som ingår i din individuella studieplan

En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbete eller om eleven har fått betyget F.

Anmälan: Du ansvarar själv för att anmäla dig till prövning. Information om prövning annonseras på Lärplattformen. Information om prövning i andra kurser kan du få hos din undervisande lärare.
Avgift: Prövning är kostnadsfri.

Prövning i kurs som inte ingår i din studieplan

Du följer undervisning och vill göra prövning i samma ämne på högre nivå

Du läser en kurs och är registrerad i undervisningsgrupp (t ex du läser Spanska steg 1 och vill göra en prövning i Spanska steg 2), då tar du upp det med din undervisande lärare. Lärare gör en bedömning av dina kunskaper i ämnet och i samråd med din mentor avgör om prövning i steg 1 och i steg 2 skall beviljas. Lärare bestämmer datum för prövning, informerar om kurslitteratur och utformning av prövning. Kurs och betyg registreras efter en genomförd prövning.

Anmälan: Du anmäler dig muntligt till din undervisande lärare.
Avgift: Prövning är kostnadsfri.

Du följer inte någon undervisning i ämne

Du vill göra prövning i en kurs som du läser på egen hand och du följer inte någon undervisning i ämne. Det heter särskilt anordnad prövning. I det här fallet kontaktar du ämnesansvarig lärare eller lärare som undervisar i det ämnet. Lärare gör en bedömning om dina förutsättningar att klara av kursen och i samråd med din mentor beviljar prövning. Någon undervisning eller handledning ingår inte, men prövningsansvarig lärare kan informera om kurslitteratur och utformning av prövning. Kurs och betyg registreras efter en genomförd prövning.

Anmälan: Du anmäler dig genom att fylla i blankett Ansökan om särskilt anordnad prövning PDFoch lämnar den till skoladministratör.
Avgift: Avgiften för särskilt anordnad prövning är 500 kronor. Betalning skall ske senast en vecka innan prövningstillfället. Avgiften återbetalas inte om du av någon anledning inte genomför prövningen. Fråga skoladministratör om hur du betalar avgiften.

Prövning om du inte är elev i gymnasieskolan

Prövning på Campus Västra Skaraborg

Efter att du har gått ut gymnasiet får du pröva dina kunskaper inom ett visst ämne/en viss kurs på Campus Lidköping. Du har möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Det gäller även dig som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet. Mer information om prövning vid Campus Västra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan: Anmäl dig genom blankett för prövning som tillhandahålls av SYV på Campus.
Avgift: Avgiften för en prövning på Campus Lidköping är 500 kronor.

Prövning vid De la Gardiegymnasiet

Om Campus kan inte erbjuda prövning i önskad kurs, då kan du vända dig till De la Gardiegymnasiet. Maila till dlgreception@lidkoping.se och ange ditt namn, personnummer, telefonnummer samt kursen du vill göra prövning i. Skolan kommer att kontakta dig innan du gör din anmälan.

Anmälan: Anmäl dig genom blankett Ansökan för prövning gäller dig som inte är elev vid De la GardiegymnasietPDF
Avgift: Avgiften för en prövning på De la Gardiegymnasiet är 500 kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: