Skolskjuts

Skolskjuts är en transport mellan hemmet och skolan av elever i förskoleklass till och med årskurs nio, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Skolskjuts innebär normalt inte en transport från dörr till dörr. Samtliga elever som har skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats. Lämplig uppsamlingsplats ska så långt det är möjligt placeras så att flera elever kan hämtas på samma plats.

På gymnasiet får elever som har mer än sex kilometer mellan bostad och utbildningsställe ett så kallat skolkort (busskort). Med skolkortet kan eleven resa avgiftsfritt med Västtrafiks färdmedel till och från skolan.

Skolskjuts kan ske i form av:

 • Särskilt upphandlade skolskjutsar
 • Resor med allmän kollektivtrafik (busskort/skolkort)
 • Taxi
 • Självskjuts

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i kommunal grundskola har rätt till gratis skolskjuts. Skolskjutsen får eleven tur och retur från en plats i närheten av hemmet och till skolan. Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Skola utanför upptagningsområdet eller boende i annan kommun

Eleven erbjuds alltid plats på den skola som eleven tillhör enligt kommunens upptagningsområden. Vid val av annan skola  får du räkna med att stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om eleven är bosatt i annan kommun.

Skolskjutsens omfattning

Grundregeln är att skolskjuts beviljas mellan folkbokföringsadress och den skola kommunen anvisat.
Skolskjuts är inte:

 • Resor mellan hem och barnomsorg
 • Aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm
 • Skjuts till/från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott b-språk etc
 • Transporter av tillfällig natur till exempel när en elev skadat sig

Avstånd

Vid bedömning om en elev har rätt till skolskjuts är det i första hand avståndet mellan hemmet och skolan som är avgörande. För att beräkna avståndet används den kortast farbara vägen (gång- cykel- eller bilväg) till den skola eleven är hänvisad till.


Avstånd till skola

Avstånd till hållplats

Förskoleklass - årskurs 1

2 km

2 km

Årskurs 2-3

3 km

2 km

Årskurs 4-6

4 km

3 km

Årskurs 7-9

5 km

4 km

Information om skolskjuts för högstadieelever från Sjölunda till Dalängen

Elever i åk 7 beviljas skolskjuts om gång-cykel- eller bilväg är längre än 5 km. För att tydliggöra vad detta innebär för boende i området finns nu följande kartbild som visar den aktuella gränsen. Gränsen för att få busskort går i höjd med Sjölundavägen.

De hushåll som ligger närmast norr om Sjölundavägen ligger inom en felmarginal på 200 m till 5 kilometersgränsen och eventuella beslut om busskort tas alltid till fördel för eleven.

Rese- och väntetid

Strävan ska vara att åktiden för lågstadiet ej ska överstiga 80 minuter per dag och för mellanstadiet ej över 100 minuter per dag. Väntetiden vid skolan bör inte överstiga 40 minuter per dag. Normal tid att anlända till skolan anses vara minst 10 min före första lektionen samt att det behövs 10 min efter sista lektionens slut innan bussen kan gå. Dessa tider räknas inte som väntetider.

Andra skäl som kan ge rätt till skolskjuts

Funktionshinder

Varaktigt funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

Trafikintensiva vägar

Riksväg 44, länsväg 184 och 187 klassas som trafikintensiva med följande konsekvenser: Elever till och med åk 6 ska ej gå längre sträcka utmed vägen eller korsa den ensam utan hjälp av vuxen.

Elever i grundskolan som bor på två adresser på grund av växelvis boende har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av föräldrarnas folkbokföringsadresser och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts. En av vårdnadshavare ska bo i barnets placeringskola.

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Båda adresserna ska vara inom samma kommun.

De skolskjutsformer som används för skolskjuts vid växelvis boende är busskort i allmän kollektivtrafik/upphandlad skolskjuts alternativt överenskommelse om självskjuts.

Entreprenör: Taxi Lidköping telefon: 0510-220 80

Läsår 2020/2021

Buss 1:
Häggesled avt.väg Häggesled Skattegården 6 kl 7:30 – Karlebacken 3 – Bergsgården 5 Ambjörnsgården – Avt.väg Myren 1 – Skolan

Taxibil:
Russelbacka kl 7:40 – Stora Bryne 1 – Kristiansgården 4 – Skolan

Buss 1:
Månd o fred kl 12:50 – Avt.väg Myren 1 – Munkebo – Skattegården 1

Buss 1:
Månd kl 13:40 – Ambjörnsgården – Myren 1 – Karlebacken – Skattegården

Taxibil:
Måndag o fredag kl 13:40 – Kristiansgården – Stora Bryne – Russelbacka

Buss 1:
Tisdag, ons, fredag kl 13:40 – Myren 1 – Munkebo – Karlebacken – Skattegården 6

Taxibil:
Tis, ons,tor kl 13:40– Kristiansgården 4 – Bryne

Buss 1:
Tis,ons, tor kl 14:40/fredagar kl 14:10 – Ambjörnsgården – Russelbacka – Karlebacken

Buss 1 - morgontur

Taxi - morgontur

Hemtur kl. 12:50 måndag och fredagar

Entreprenör: Taxi Lidköping Telefon: 0510 – 220 80

Läsåret 2020/2021

Buss 1:
Tolsjö Bygdegård kl 07.18 – Läckövägen avt.väg Fröslunda kl 07.22 – Sjöskogen – Öboängsvägen avt.väg Bösshamn kl 07.26 – Ulleredsbro – skolan

Buss 2:
Kållandsö Skogsängen- 07.16– Golfbanan – Kållandsö Lillbacken kl 07.22 – (Navenshöjd) Nore kl 07.25 – Skolan

Buss 3:
Kolbotten kl 07.20 – Läckö Kungsgård 07.30 – Spiken kl 07.40

Buss 1:
Skolan 13:10/14:30 – Öboängsvägen – Sjöskogen – Läckövägen avt.väg Fröslunda – Tolsjö Bygdegård

Buss 2:
Skolan 13:10/14:30 – Noreturen

Buss 3:
Skolan 13:10/14:30– Spiken – Slingan

Buss 1:
Måndagar/Torsdagar kl 14:30 – Spiken – Kållandsö Missionskyrka – avt.väg Bösshamn – Sjöskogen (torsdagar Kolbotten)

Buss 2:
Måndagar/Torsdagar kl 14:30 – Noreturen
Torsdagar åk 6 Dalängskolan kl 14:50

Entreprenör: Söne Buss

Läsår 2020/2021

Buss 1:
Mellby Karlsgården 1 kl 07:10 – Gillstad kyrkby 07:15 – Nyhagen 7:20– Gillstad kvarn – Gillstad bussgarage 07:30 – Mellby Arvidstorp – Mellby kyrka – Skolan

Buss 2:
Häggene kl 07:10 – Trekanten – Kållands Åsaka – Lovene 07:30 – Lovene Egendom – Ängsbo – v.187 vänder Lilla Backa – Hpl Åkerhus (Videbo) – Bostorp 2 kl 7:45 – Ågårdens Säteri 2 – Skolan

Buss 3:
Örslösarondellen kl 7:35- Råda Härbacka – Råda Nolhaga – Höberga kl 7:45 – Åsledet – Skolan

Buss 3:
Dalängskolan kl 7:35 – Mossen (Netto) kl 7:40 Kartegårdsvägen (mot skolan) – skolan

Buss 2:
Skolan 13:10 – Häggene – Trekanten – Lovene – Kållands-Åsaka Bostorp
Skolan 14:25– Häggene – Trekanten – Lovene – Lovene Ängsbo – Videbo – Kållands-Åsaka Bostorp – Säteri

Buss 1:
Skolan 13:10/14:25–Mellby Roslätt – Gillstad kvarnen – Gillstad – Mellby (Gillstad kyrkby, åk 5/Nyhagen åk 4)

Buss 3:
Skolan 13:10/14:25 – Netto – Örslösarondellen – Härebacka – Nolhaga – Höberga – Åsledet

Telefonnummer till chaufför och annan information

Buss 1: 0703 – 294 826
Buss 2: 0703 – 295 727
Buss 3: 0703 – 294 830
Buss 3 a: 0703 – 295 225

 • Fredagar/tisdagar slutar alla kl 13:00, utom åk 6
 • Lovene Ängsbo/Videbo körs när elever i åk 4 o 6 åker med Höberga, åk 1,2

Buss 3

 • Fsk-klass – åk 1 får åka med från hlp Skogsstigen och neråt
 • Åk 2 – endast elever från Mossen och Silverbyn
 • Åk 3 – ingen rätt till skolskjuts

Entreprenör: Söne Trafik AB. Telefon: 0510 – 65 000

Läsår 2020/2021

Buss 1:
Mejeriet kl 7:20 – Norra Härene Arvidsgården – Räfvegårdens skola k 7:30 – Resville – Lanna – Avt.väg Stenbrona kl 7:45

Buss 2:
Hovby Laholm kl 7:10 – Norra Härene – Bronäs Kvarnvillan 7:20 – Trässbergs kyrka 7:35 – Rycka – Tjustorp – Skolan

Buss 1:
Skolan kl 13:10/14:30 – Lanna – Avt.väg Stenbrona – Resville – Räfvegårdens skola – Rotegården – Mejeriet

Buss 2:
Skolan kl 13:10/14:30 – Tjustorp – Rycka – Trässbergs kyrka – Kvarnvillan – Norra Härene – Hovby Laholm

Anslutningsbuss:
Uvered kl 6:50 – Trässbergs kyrka 7:05 – Bronäs – Norra Härene
Norra Härene kl 15:49 – Bronäs – Trässbergs kyrka – Uvered

Telefonnummer till chaufför:

 • Buss 1: 0703 – 294 129
 • Buss 2: 0703 – 294 728

Entreprenör: Taxi Lidköping. Telefon: 0510 – 220 80

Läsår 2020/2021

Buss 1:
Rackeby Bygdegård 07.12 – Järna kl 07.25– Rackeby – Gösslunda kl 07.40– Stenhammar – Sjölunda

Buss 2:
Tolsjö Alvetorp 2 kl 07.15– Sunnersberg Prästgård – avt.väg Botten kl 07.25 – Torpavägen –

Fästa Stevik 9 kl 7:35 – Sjölundaskolan – Stenhammarskolan

Buss 3:
Hunnsala kl 07.18 – Valkesberg – Strö gamla affären kl 07.25 – Stola herrgård – Stola – Sunnersberg Noleby kl 07.35 – Sjölundaskolan – Stenhammmarskolan

Buss 1: Kl 13:10 – Gösslundavägen – Järna

Buss 2: Kl 13:10 – Tolsjö –Avt.väg Botten- Torpavägen

Buss 3: Kl 13:10 Sunnersberg Noleby-Strö-Valkesberg

Buss 1: Kl 14:20 – (Stenhammarskolan) Gösslunda – Rackeby – Järna – Rackeby bygdegård (fredagar kl 13:10)

Buss 2: Kl 14:20 – Tolsjö – avt.väg Botten- Torpa (fredagar kl 13:10)

Buss 3: Kl 14:20 –(Stenhammarskolan) Sunnersberg Noleby – Stola – Valkesberg – Hunsala (fredagar kl 13:10)

Buss 2: Kl 14:20 tors – (Stenhammar)Torpavägen – Tolsjö Alvetorp – Tolsjö Postgården – Öboängsvägen

Buss 3: Kl 14:20 tors – (Stenhammar) Gösslundavägen – Rackeby bygdegård – Järna – Strö

Buss 1: tors 14.50 Dalängskolan

Högstadiet (anslutningsbuss)

Järna kl 6.45 – Rackeby kyrka 6.55 – Valkesberg – Strö kyrka 7.00 – Sunnersberg kyrka – Tolsjö kl 7.05

Tolsjö busshållplats (affären) kl 15.45 – Sunnersberg – Strö – Valkesberg – Rackeby – Järna

Telefonnummer till chaufför

0730-42 07 70

Entreprenör: Sparlunds buss. Telefon: 0514-301 53

Läsår 2020/2021

Buss 1: Broberg kl 7:05 – Marbogården – Gröneberg 7:10 –Avt.väg Norra Kedum – Frielsberg 7:25 -Skolan

Buss 1 a: Karaby Bygdegård kl 7:45 – Skolan

Buss 2: Lavad Lunda 1 kl 7:00 – Lavad Backgården – Lavads Bygdegård– Tranum kl 7:30 – Storeberg 7:35 -Skolan

Buss 2 a: Såtenäs kl 7:45 – Skolan

Buss 1: Skolan kl 13:10/14:40 – Karaby Bygdegård – Avt.väg Friel Lilla Goentorp – Norra Kedum Pilebo 3- Avt.väg Norra Kedum – Friel Erik Persgården

Buss 2: Skolan kl 13:10/14:40 – Lavad Lunda – Lavad Backgården – Lavads Bygdegård – Tranum

Torsdagar åk 6 Språkval kl 14:50 ifrån Lidköping

Fredagar slutar alla kl 13:00

Telefonnummer buss 1:

Gun-britt, 070-3959516

Telefonnummer buss 2:

Maguns, 0704-781488

Entreprenör Nybergs busstelefon: 0510 – 70 000

Läsår 2019/2020

Buss 1: Klovets hlp 7:30 – Filsbäck – Björlycke 7:44 – Sävare Ånkegården – Sävare Lillängen 7:52 – Skolan

Buss 2: Filsbäck 07:30 – Klovetvägen- -Lindärva Höjentorp-Lindärva 7:45 – ”Ängavägen” – Skolan

Buss 3: Gamla Skaravägen, Backen 07:20 –v 184–Smedtofta–avt v Myran–Lommagården 3 07:34 – Hasslösa Bärnagården 8 (vänder) 07:47 Hasslösa Bengt-Jonsgården (vänd) – Hasslösa Bärnabo 07:55 – Skolan

Buss 1: Skolan kl 13:10/14:10 – Sävare Lillängen – Sävare Änkegården – Björlycke – Filsbäck – Klovets hlp

Buss 2: Skolan kl 13:10/14:10 – ”Ängavägen” – Lindärva Höjentorp – Lindärva – Klovetvägen – Filsbäck

Buss 3: Skolan kl 13:10/14:10 – Gamla Skaravägen – Lommagården – Hasslösa Bärnagården 8 (vänder, ej sena turen) – Hasslösa Bengt-Jonsgården (vänder) – Hasslösa Bärnabo

Telefonnummer till bussarna

 • Buss 1: 0709-23 07 81
 • Buss 2: 0709-23 07 82
 • Buss 3: 0709-23 07 83

Måndagar och fredagar slutar alla elever tidigt

Entreprenör: Ahléns Buss

Läsår 2020/2021

Buss 1: Marbogården kl 7:15 – Norra Kedum Kärret kl 7:20– Väla kyrka kl 7:35 – Väla Stommen – Örslösa

Buss 2: Örslösa Värmegården kl 7:10 – Skalunda kyrka hlp kl 7:15 – Stalltorp 2 – Söne Kil kl 7:25 – Jonsgården kl 7:40 – skolan

Buss 3: Råda Karlberg 2 kl 7:20 – Månslunda 7:25– Kvarnbacken 1 7:30– Örslösa Granhagen 7:40 – Skolan

Buss 1: Skolan kl 13:10/ 14:10 – Örslösa – Väla Stommen – Väla kyrka – Norra kedum Kärret – Marbogården

Buss 2: Skolan kl 13:10/ 14:10 – Jonsgården – Kil – Skalunda kyrka – Skräddaregården

Buss 3: Skolan kl 13:10/ 14:10 – Örslösa Prästgården – Månslunda – Höberga – Halvfara

Högstadieturen:

Väla kyrka kl 7.00 – Örslösa busshållplats
Örslösa hållplats kl 15.50 – Väla kyrka

Telefonnummer till chaufförer

Buss 1: Anders: 0709-99 55 51

Buss 3: Richard: 0709-99 55 52

Buss 2: Inger 070 942 2062

Fredagar slutar alla elever tidigt.

Kontaktuppgifter

Västtrafiks beställningscentral för taxi
Mån-fre klockan 06:30 – 16:30
Telefonnummer: 010-17 30 200
e-post: fastaresor.vasttrafik@samres.se
Kvällar och helger, telefonnummer: 020-91 90 90, knappval 4

Ansökan skolskjuts med taxi gör du härlänk till annan webbplats

Synpunkter på taxi:

Västtrafiks synpunktshantering telefonnummer: 0771-41 43 10

Frågor och svar

Taxi missar en resa?
Åtgärd: Taxi skickar ersättningsbil.

Elev missar taxin på morgonen eller elev missar taxin på hemresan?
Åtgärd: Förälder ansvarar för att elev kommer till eller från skolan, nästa resa avbokas automatiskt när tur missas. Vårdnadshavare måste ringa Beställningscentralen om eleven ska ha taxi igen. OBS – Endast hemresan tas bort om eleven missar morgonturen. Nästa resa avbokas inte om eleven missar turen på eftermiddagen.

Taxi blir försenad?
Åtgärd: Om bilen är mer än 10 minuter försenad, ring Beställningscentralen 010-17 30 200.

Barnet blir sjukt på morgonen?
Åtgärd: Förälder kontaktar Beställningscentralen och avbokar resorna så tidigt som möjligt, senast 1 timme före resan.

Barnet blir sjukt under skoldagen?
Åtgärd: Skolan kontaktar Beställningscentralen och ändrar tid för hämtning. (avbokar hemresan om annan skjuts används.)

Barnet ska till tandläkare, läkare med mera under eller i anknytning till skoldagen?
Åtgärd: Förälder avbokar berörda resor hos Beställningscentralen. Endast transporter till och från skolan är kommunens ansvar. Övriga transporter är förälders ansvar.

Om långvarig ledighet, sjukdom eller annan anledning gör att eleven inte ska åka under en längre period?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Om eleven tillsvidare inte har behov av skolskjuts?
Åtgärd: Förälder kontaktar skolskjutsplaneraren

Ändring av skoltider, fritidsschema eller adress för hämtning och lämning?
Åtgärd vid enstaka ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda fem (5) arbetsdagar innan den ska gälla.
Åtgärd vid bestående ändring: Förälder eller skolpersonal kontaktar skolskjutsplaneraren. Ska vara tillhanda åtta (8) arbetsdagar innan den ska gälla.

Undantag: Ändring av adress till korttids/fritids/hemadress är ok att ändras av
vårdnadshavare.

Nytt läsår – information om tider
Förälder tar kontakt med Beställningscentralen veckan innan skolstart.

Ta med kompis/cykel
Nej.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: