Lokal demokratiutveckling

Lidköpings kommun har i kommunfullmäktiges styrkort för dialogbaserad styrning gjort klart att deltagardemokratin ska vara vägledande i synen på medborgarskapets delaktighet och inflytande i den politiska processen.

Funktionshinderrådet samordnar och bevakar handikappfrågor. De utser även vinnare av kommunens tillgänglighets- och bemötandepris.

Rådet ska hålla sig underrättat om samhällsplaneringen och befintliga resurser avseende social omsorg, kommunal hälso- och sjukvård med mera inom Lidköpings kommun.

I Järpås finns Järpåsrådet. Rådet har till uppgift att vara kontaktgrupp och språkrör mellan boende i Järpås och Lidköpings kommun. Syftet med Järpåsrådet är att stärka delaktigheten och inflytandet över lokal utveckling i Järpås.

Rådets funktion och ansvar är att identifiera och driva frågor som gagnar Järpås utveckling. Förslagen som presenteras av Järpåsrådet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Järpåsrådet har förfogat över sammanlagt 1,1 miljoner för investeringar och åtgärder. Spontanidrottsplatsen har till viss del finansierats med dessa pengar.

Kommunledningskontoret i Lidköpings kommun samordnar arbetet mellan Järpåsrådet, kommunens olika förvaltningar och kommunstyrelsen.

2020

För äldre mötesanteckningar kontaktar du vårt Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Lidköpings kommunala pensionärsråd samordnar och bevakar pensionärsfrågor. Pensionärsrådet ska hålla sig underrättat om samhällsplaneringen och befintliga resurser avseende social omsorg, kommunal hälso- och sjukvård med mera inom Lidköpings kommun.

Ordförande för pensionärsrådet utses av vård- och omsorgsnämnden. Vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna.

Rådet består av två representanter från vård- och omsorgsnämnden och representanter från lokala pensionärsföreningar som är anslutna till någon riksorganisation för pensionärer. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Pensionärsrådet har utsett en beredning. Det består av ordförande och en representant från varje pensionärsorganisation som är representerad i rådet. Varje representant i beredningen har en personlig ersättare från de ordinarie representanterna i rådet.

Beredningen utreder frågor inför pensionärsrådet och är ett forum för ömsesidigt informationsutbyte.

Ledamöter

Vård- och omsorgsnämnden

Lena Blomgren (S) ordförande, Maj Ader (KD) (ersättare), Per Gunnar Lindahl (M), Chatarina Caesar (L) (ersättare)

PRO, Lidköping

Irene Apelqvist, Jörgen Johansson (ersättare), Ulla Sjöström, Kristina Pihl Andersson (ersättare), Gunilla Segerbäck Henriksson, Inger Pettersson (ersättare)

PRO, Vinninga

Christina Jansson, Sixten Broberg (ersättare)

SPF, Lidköping

Birgitta Lindh Breman, Kerstin Andersson (ersättare), Bertil Karlsson, Karlolof Fernow (ersättare)

SPF, Norra Härene-Hovby

Lars Johansson, Jan Harrysson (ersättare)

SPF, Järpås

Lars-Göran Caesar, Maj-Britt Meijer (ersättare)

SKPF

Barbro Nilsson, Katarina Hjalmarsson (ersättare), Mona Larsson, Rosemary Wahlgren (ersättare)

RPG

Arne Edvinsson vice ordförande, Kerstin Nordenstam (ersättare)

Protokoll

2020

För äldre mötesanteckningar kontaktar du vårt Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

I Vinninga finns Vinningarådet. Rådet har till uppgift att vara kontaktgrupp och språkrör mellan boende i Vinninga och Lidköpings kommun och stärka delaktigheten och inflytandet över lokal utveckling i Vinninga.

Rådets funktion och ansvar är att identifiera och driva frågor som gagnar Vinningas utveckling. Förslagen som presenteras av Vinningarådet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. Det är kommunledningskontoret som samordnar arbetet mellan rådet, kommunens olika förvaltningar och kommunstyrelsen.

Mötesanteckningar

2020

För äldre mötesanteckningar kontaktar du vårt Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Vänerslinganrådet täcker in hela området från Örslösa till Tun. Rådet har till uppgift att vara kontaktgrupp och språkrör mellan boende i området och Lidköpings kommun. Rådet ska stärka delaktigheten och inflytandet över lokal utveckling i hela området.

Mötesanteckningar

2020

För äldre mötesanteckningar kontaktar du vårt Kontaktcenter, telefon 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till Kontaktcenter på 0510-77 00 00 eller via kommun@lidkoping.se

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: